.

Tusen Trädgårdar 2024

Tack för att du vill du dela med dig av dina erfarenheter från årets Tusen Trädgårdar!

Alla svar är anonyma

Säkrad
1

Hur många gånger har du deltagit i Tusen Trädgårdar?

Välj ett svar
2

Hur många besökare hade du under dagen?

Välj ett svar
3

Fick du den hjälp du behövde för att förbereda dig för evenemanget?

4

Är det någonting du saknade inför evenemanget?

5

Vad har du gjort för förberedelser inför evenemanget?

6

Vilket är ditt bästa tips till den som funderar på att öppna sin trädgård vid nästa Tusen Trädgårdar?

7

Vad har det gett dig att delta i Tusen Trädgårdar?

8

Vad ger du som helhetsbetyg till evenemanget?

Välj ett svar
9

Vad är du mest nöjd med avseende Tusen Trädgårdar?

10

Kommer du att delta fler gånger?

Välj ett svar
11

Är det något annat du vill tillägga?