.

Daglig loggbok

Här mäter vi effekten av din behandling

Säkrad
1

Hur mycket PTSD symtom har du haft idag?

Välj ett svar i varje rad
2

Mina undvikandebeteenden

Hur ofta har jag undvikt...