Vnímanie hudby ako súčasti divadla profesionálmi a laikmi v porovnaní

Milý respondent!

Som študentkou Divadelnej fakulty VŠMU a v rámci seminárnej práce na predmet Hudobná psychológia v praxi realizujem malý výskum ohľadne Vášho vnímania hudby v divadle. Preto Vás veľmi pekne prosím o vyplnenie tohto krátkeho dotazníka! Vaše odpovede sú anonymné a budú použité len v rámci tohto môjho výskumu. Za vyplnenie vopred veľmi pekne ďakujem!

Spustiť dotazník