.

Řízení pod vlivem alkoholu na krátké vzdálenosti

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.Jmenuji se Mgr. Alena Suchánková a jsem studentkou Psychologie na  Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V rámci svého výzkumu jsem se zaměřila na strategie a důvody, proč jsme ochotní řidit vozidlo s malým množstvím alkoholu na krátké vzdělenosti. Vyplněním tohoto dotazníku můžete i Vy přispět k pochopení strategií a důvodů, proč se například po vesnici nebojíme řídit pod vlivem alkoholu, případně jak je nízká hladina alkoholu v krvi vnímána. Dotazník je určený nejen tě, kteří tzv. z hospody domů řídí, ale i těm, kteří mají tento fenomén ve své blízkosti. Právě Vaše informace mohou pomoci k pochopení, proč a zda je to na vesnici běžné či nikoliv.

Účast v dotaníkovém šetření je zcela dobrovolná. S daty bude zacházeno v soulau se Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. suchankova.psychupol@gmail.comyplněním dotazníku souhlasíte se pracováním těchto anonymních dat ve výzkumné části bakalářské práce. Data budou striktně anonymizována a za žádné odpovědi Vám nehrozí zákonný postih. Pokud se tedy rozhodnete pro spolupráci, prosím, odpovídejte zcela otevřeně a upřímně. Je to nezbytné pro pochopení výzkumného probléme.

V případě doplňujících odpovědí, případně pro jakékoliv dotazy mě neváhejte kontaktovat na emailu suchal01@upol.cz

Zabezpečeno

Dovolte mi ještě před vyplněním dotazníku uvést důležité informace:Účast v dotazníkovém šetření je zcela dobrovolná.

Data budou anonymní a nehrozí Vám za odpovědi žádný postih.

Prosím odpovídejte otevřeně a upřímně.

Vyplnění dotazníku Vám zabere 30 minut

V případě dotazů suchal01@upol.cz


V dotazníku uveďte svůj jedinečný, Vámi vytvořený kód.

Jak vytvořit kód:

První místo kódu zaujme poslední písmeno Vašeho jména (např. Petra = A).

Na druhém a třetím místě bude první písmeno Vašeho příjmení (např. Koblížková = K).

Na třetím a na čtvrtém místě budou první a poslední číslice roku Vašeho narození (např. 1992 = 12).1

Zde vepiště svůj jedinečný kód