.

Hlasování

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
Zasedání
1

Usnesení 1

Vyberte jednu odpověď