PRETEST Touzani Label

Beste lezer,Bedankt dat je deze vragenlijst wil invullen. Deze is onderdeel van een onderzoek dat wordt gevoerd in verband met een afstudeerproject aan de Hogeschool Rotterdam. Het doel van dit onderzoek is achterhalen wat de aandacht en interesse trekt op Instagram.


Bij voorbaat dank voor je tijd en input.


Met sportieve groeten,

Issam Erahoutan


Enquête starten