.

Skúsenosti s výživovými doplnkami

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
Výživové doplnky
1

Ako často používate výživové doplnky?

Vyberte jednu z možností.
2

Ohodnoťte svoju spokojnosť s výživovými doplnkami na stupnici 1-10.

Ohodnoťte kvalitu a účinnosť výživových doplnkov na škále od 1 (najhoršie) do 10 (najlepšie).
3

Aké boli vaše dôvody použitia výživových doplnkov?

Popíšte hlavné dôvody, prečo používate výživové doplnky.
4

Ako dlho používate výživové doplnky?

Uveďte odhadovaný časový interval, ak viete.
5

Máte nejaké negatívne skúsenosti s výživovými doplnkami?

Popíšte akékoľvek negatívne účinky alebo skúsenosti, ktoré ste zažili.
6

Odporúčili by ste výživové doplnky iným ľuďom?

Zvážte, či by ste odporučili výživové doplnky vašim známym alebo rodine.