Postavení dlouhodobě usazených migrantů a migrantek v ČR (Poradna pro občanství, občanská a lidská práva)

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který je součástí výzkumu Poradny pro občanství, občanská a lidská práva zaměřeného na postavení dlouhodobě usazených migrantů a migrantek v České republice. Cílem tohoto výzkumu je získat informace o Vaší situaci, zkušenostech s diskriminací a uplatněním v ČR. Vaše odpovědi přispějí ke zlepšování našich poradenských služeb a doufáme i české legislativy.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem České republiky.

Více informací o projektu naleznete zde.

Děkujeme za Váš čas a ochotu k vyplnění dotazníku.

Linda Sokačová – Poradna pro občanství, občanská a lidská práva (linda.sokacova@poradna-prava.cz, www.poradna-prava.cz)

1 Jaké důvody Vás vedly k příchodu do ČR?

2 Jaké je Vaše právní postavení v ČR?

3 Máte zájem získat občanství v České republice?

4 Prosíme, upřesněte Vaši odpověď na otázku č. 4 (z jakých důvodů chcete/ nechcete žádat o občanství v ČR):

Zbývá 1500 znaků

5 Pokud máte zájem o občanství, odpovězte otázky č. 6 – 8. Jinak pokračujte u otázky č. 9. Už jste o občanství žádal/ žádala?

6 Kolikrát jste žádal/-a?

Zbývá 250 znaků

7 Bylo Vaší žádosti vyhověno?

8 Setkal/-a jste se v České republice s diskriminací?

9 Prosíme, upřesněte Vaši odpověď na otázku č. 9 (popište svou zkušenost s diskriminací či jiným typem znevýhodnění, v jaké oblasti, co se stalo atd., soustřeďte se na tyto oblasti – trh práce, bydlení, zdravotní péče, sociální zabezpečení atd.):

Zbývá 1500 znaků

10 Setkal/-a jste se v České republice s porušováním svých pracovních práv?

11 Prosíme, upřesněte Vaši odpověď na otázku č. 11 (o co se jednalo např. nevyplacená mzda, nerovné podmínky, přesčasy nad rámec legislativy atd.):

Zbývá 1500 znaků

12 Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

13 V jakém oboru jste získal/-a vzdělání?

Zbývá 250 znaků

14 Kde jste toto vzdělání získal/-a?

15 Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání Vaší matky?

16 Jaké je nejvyšší dosažené vzdělání Vašeho otce?

17 Odkud pocházíte?

Zbývá 250 znaků

18 V kterém roce jste přišli do České republiky?

Zbývá 20 znaků

19 Pohlaví

20 Věk

Zbývá 20 znaků

21 Rodinný stav

22 Počet dětí

Zbývá 20 znaků

23 Jaký je Váš měsíční čistý příjem?

Zbývá 20 znaků

24 Jaká je Vaše znalost Češtiny?

25 Jaké je vaše současné ekonomické postavení?

26 V jakém městě/ vesnici v současné době bydlíte?

Zbývá 250 znaků

27 Byl byste ochotný/ ochotná poskytnout osobní rozhovor?

28 Pokud ano, uveďte na sebe kontakt.

Zbývá 1500 znaků

29 Prostor pro Vaše komentáře a připomínky.

Zbývá 1500 znaků