.

Dotazník budoucí práce

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Která oblast vás nejvíce zajímá ve spojení s budoucí prací?

Vyberte jednu odpověď z nabízených možností.
2

Jaké povolání byste chtěli dělat v budoucnu?

Vyberte jednu odpověď z nabízených možností.
3

Hodnoťte svou spokojenost s prací na stupnici od 1 do 10.

Vyberte rating od 1 (nejhorší) do 10 (nejlepší).
4

Co si myslíte, že bude nejdůležitější dovedností v práci v budoucnosti?

Zapište odpověď ve formě textu.
5

Kolik hodin týdně chcete pracovat v budoucím zaměstnání?

Zapište odpověď ve formě čísla.
6

Jak hodnotíte důležitost flexibility pracovního prostředí pro vás?

Vyberte rating od 1 (nejméně důležité) do 10 (nejdůležitější).
7

S jakým typem kolegů preferujete pracovat?

Vyberte jednu odpověď z nabízených možností.
8

Jak se vidíte ve své pracovní roli za 5 let?

Zapište odpověď ve formě textu.
9

Jaké hodnocení byste chtěli dostávat od svého nadřízeného?

Vyberte jednu odpověď z nabízených možností.
10

Jaký druh odměny vám přináší největší motivaci k práci?

Vyberte jednu odpověď z nabízených možností.