Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Program rozvoje městyse Žernov na období let 2019-2025

Sběr odpovědí byl ukončen.

Vážení obyvatelé Žernova a Rýzmburku,

chtěli byste se aktivně podílet na rozvoji našeho městyse? Možná Vás nebaví čekat, až to za Vás udělá někdo jiný. Každý z Vás, ať již jako občan, podnikatel, člen zájmového spolku či jiného subjektu, má svoji představu o tom, jak by se městys, kde žijeme nebo podnikáme, měl rozvíjet. Jak bychom mohli žít v blízké budoucnosti, co opravit, zlepšit, zachovat či podpořit?

V tuto chvíli se nám naskýtá možná poslední šance, jak získat finanční prostředky z fondů EU k rozvoji našeho městyse. I proto bychom měli tuto šanci, v co možná největší míře, využít. Jak jsme již v předchozích letech zjistili, vyplatí se být připraveni!

Věnujte, prosím, několik málo minut vyplnění tohoto dotazníku a vyjádřete svůj názor, jakým směrem by se měl zaměřit rozvoj našeho městyse do roku 2025.

Dotazník prosím vyplňte a odevzdejte nejpozději do 6. 10. 2018.

Děkujeme za Váš čas a projevený zájem!

Mgr. Libor Mojžíš, starosta

Eva Hudečková, místostarostka

Pokud není uvedeno jinak, označte vždy jednu z uvedených možností, případně formulujte svůj názor do volného prostoru k otázce.

1 Jak se Vám v městysi žije?

2 Co se Vám na Vašem městysi nejvíce líbí? (zatrhněte maximálně tři možnosti)

3 Co se Vám na Vašem městysi nelíbí? (zatrhněte maximálně tři možnosti)

4 Jaké služby Vám v městysi nejvíce chybí?

Zbývá 1500 znaků

5 Pokuste se zhodnotit městys z hlediska níže uvedených podmínek. (v každém řádku zakroužkujte číslici, která odpovídá míře Vaší spokojenosti; 1 = velmi spokojen, 2 = spíše spokojen, 3 = spíše nespokojen, 4 = velmi nespokojen, 5 = je mi to lhostejné)

1
2
3
4
5
Bydlení
Veřejná doprava
Kultura a společenský život
Sportovní vyžití
Spolková činnost
Životní prostředí a zeleň
Řešení odpadového hospodářství
Péče městyse o své prostředí
Podmínky pro podnikání
Rozvoj městyse
Informovanost o dění v městysi

6 Mezilidské vztahy v městysi považujete za:

7 Myslíte si, že obyvatelé městyse mají dostatek příležitostí ke vzájemným společenským kontaktům?

8 Jaké komunikační kanály Vám nejvíce vyhovují? (můžete zaškrtnout více možností)

9 Sledujete informace o dění v městysi na webových stránkách?

10 Jste ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj svého městyse?

11 Pokud jste v předcházející otázce uvedli ANO, jak se můžete zapojit?

Zbývá 1500 znaků

12 Představte si, že můžete rozhodnout o využití finančních prostředků městyse. Na co byste je přednostně využil/a? (zatrhněte maximálně 3 možnosti)

13 Obecné informace o respondentovi

14 Věk

15 Vaše vzdělání

16 Jak dlouho v městysi žijete/působíte?

17 Typ Vaší domácnosti

18 Vaše další náměty, připomínky, komentáře:

Zbývá 1500 znaků

Děkujeme za Váš čas při vyplnění dotazníku.