Dotazník

Dobrý den, jmenuji se Jana Kučerová a jsem studentkou 3. ročníku Vysoké školy polytechnické Jihlava, obor Porodní asistentka. Ráda bych Vás požádala o vyplnění tohoto dotazníku, který bude součástí mé bakalářské práce na téma Co ženy ovlivňuje při výběru porodnice. Tento dotazník je anonymní a bude sloužit pouze jako podklad pro mou závěrečnou práci. Předem Vám děkuji za Vaši ochotu, čas a spolupráci.

Odpovědi, prosím, zaškrtněte, u některých otázek můžete zaškrtnout i více variant, popřípadě doplnit odpověď, která v nabídce chybí.

Jaký je Váš věk?
Povinná odpověď

Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání?
Povinná odpověď

Kolikrát jste již rodila?
Povinná odpověď

Zabývala jste se otázkou týkající se výběru porodnického zařízení?
Povinná odpověď

Pokud jste se zabývala otázkou výběru porodnického zařízení, podílel se na výběru zařízení i Váš partner?
Povinná odpověď

Porodnici jste si vybrala, protože je nejblíže Vašemu bydlišti?
Povinná odpověď

Výběr porodnice byl ovlivněn Vašimi zkušenostmi z předchozího porodu či porodů?
Povinná odpověď

Porodnici jste si vybrala na základě doporučení svého obvodního gynekologa či porodní asistentky?
Povinná odpověď

Ovlivnilo Váš výběr porodnice doporučení Vašich známých, kteří mají již nějaké zkušenosti s výběrem porodnice?
Povinná odpověď

Bylo Vaše rozhodnutí týkající se výběru porodnice ovlivněno informacemi, které jste získala v médiích (TV, rozhlas, denní tisk, Internet,...)
Povinná odpověď

Pokud jste v předchozí otázce odpověděla kladně, napište zde, prosím, která média Vás ovlivnila při výběru porodnice (například TV, rozhlas, denní tisk, Internet - hodnocení porodnic, doporučení jiných žen v různých diskusích apod.) a proč.
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Měla na Váš výběr porodnice vliv osobní prohlídka porodního sálu a oddělení šestinedělí?
Povinná odpověď

Byla jste při výběru porodnice ovlivněna velikostí porodnického zařízení a počtem odvedených porodů za rok?
Povinná odpověď

Byl Váš výběr porodnice ovlivněn obvyklou délkou hospitalizace po porodu?
Povinná odpověď

Tuto porodnici jste si vybrala na základě nabídky služeb, jež tato porodnice nabízí?
Povinná odpověď

Ovlivnilo Vaše rozhodování zpoplatnění některých nabízených služeb a výše těchto poplatků?
Povinná odpověď

Jaké služby při výběru porodnice byly pro Vás prioritní? Seřaďte, prosím, jednotlivé možnosti dle důležitosti, od nejdůležitějších po ty, které jsou pro Vás nepodstatné. (pozice jednotlivých možností lze měnit)
Povinná odpověď

 • 1. nabídka předporodních kurzů či cvičení pro těhotné
 • 2. přítomnost otce či jiné blízké osoby u porodu, ev. duly
 • 3. akceptace porodního plánu
 • 4. podpora přirozeného porodu
 • 5. možnost ambulantního porodu
 • 6. možnost programovaného porodu
 • 7. nabízené možnosti porodnické analgezie v průběhu porodu (epidurální analgezie, ENTONOX,..)
 • 8. možnost využití alternativních pomůcek při porodu ( míč, sprcha,...)
 • 9. využití aromaterapie
 • 10. možnost mít vlastní hudbu při porodu
 • 11. možnost odběru pupečníkové krve
 • 12. vedení porodu porodní asistentkou
 • 13. možnost nadstandardního pokoje
 • 14. laktační poradce k dispozici
 • 15. získání titulu "Baby friendly hospital"
 • 16. plný rooming in (umožnění matkám a dětem zůstat pohromadě 24 hodin denně)
 • 17. novorozenecký box (možnost umístit miminko na noc na novor. box za účelem odpočinku matky)
 • 18. porodnice poskytující intermediální péči (tyto porodnice odvádějí porody od dokončeného 32. týdne těhotenství) a disponující perinatologickým centrem (disponují novorozeneckou jednotkou intenzivní a resuscitační péče, pečují o nedonošené děti, o děti s vrozenými vadami apod.)
 • 19. individuální návštěvy

Překvapilo Vás něco mile během pobytu v porodnici, pokud ano, co to bylo?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Překvapilo Vás něco nemile během pobytu v porodnici, pokud ano, co to bylo?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

Byla jste se svým výběrem porodnice spokojena?
Povinná odpověď

Pokud byste měla rozhodnout, kterých pět faktorů bylo pro Vás při výběru porodnice nejdůležitějších, jaké by to byly a proč? Napište je, prosím, postupně od nejdůležitějšího.
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků