.

De route van het praktijkonderwijs naar de entreeopleiding

Beste collega,


Deze enquête gaat over het voorbereiden van leerlingen op de entreeopleiding. Voor mijn afstudeeropdracht doe ik namelijk onderzoek naar de route van het praktijkonderwijs naar het mbo. 

Zou je deze enquête daarom voor mij willen invullen? Jullie helpen mij daar erg mee! 


Alvast hartelijk bedankt! 

Beveiligd
1

Van welke klas ben je mentor?

Kies één antwoord
2

Hoeveel jaar ervaring heb je op het praktijkonderwijs?

Kies één antwoord
3

Heb je op dit moment leerlingen in je klas die je adviseert om de entreeopleiding te gaan doen in de toekomst? Zo ja, hoeveel zijn dat er?

Kies één antwoord
4

Op basis waarvan geef jij dit advies aan de leerlingen?

5

Hoe betrek je het Ontwikkelplan van de leerling bij het advies? Wat staat er in het Ontwikkelplan waardoor te zien is dat de leerling voorbereid wordt op de entreeopleiding?

Noem de kopjes uit het Ontwikkelplan van de leerling waarop jij je advies baseert.
6

Noem de eisen waar een leerling volgens jou aan moet voldoen om de entreeopleiding te kunnen gaan volgen.

7

Kun je vertellen wat de entreeopleiding bij ons op het praktijkonderwijs precies inhoudt? Wat kun jij erover vertellen aan de leerlingen?

8

Hoe tevreden ben jij over de manier waarop wij onze leerlingen voorbereiden op de entreeopleiding bij ons op het praktijkonderwijs?

1 ster = helemaal niet tevreden, 10 sterren = helemaal tevreden
9

Wat gaat er bij ons op het praktijkonderwijs goed bij het voorbereiden van de leerlingen op de entreeopleiding?

10

Wat kunnen wij verbeteren aan het voorbereiden van de leerlingen op de entreeopleiding?

11

Hoe tevreden ben jij over....... bij ons op het praktijkonderwijs?

Kies één antwoord in elke rij
12

Hoe gebruik jij de leerroutes van rekenen en taal (uit Passende Perspectieven) bij de voorbereiding van de leerling op de entreeopleiding?

13

Weet je de toelatingseisen voor de leerling om op mbo 2 aangenomen te kunnen worden?

Kies één antwoord
14

Op het mbo wordt veel meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van de leerling gevraagd. Hoe kunnen wij de leerlingen daar goed op voorbereiden en dit op het praktijkonderwijs al stimuleren?

15

Hoe betrek jij ouders/verzorgers bij het advies en de voorbereiding op de entreeopleiding?

16

Welke sociale vaardigheden leer jij je leerlingen aan die belangrijk zijn op het mbo?

17

Waar zou jij graag nog handvatten voor willen ontvangen bij de ondersteuning en begeleiding van leerlingen naar het mbo?

18

Heb je verder nog opmerkingen?