.

Implementatie ABCDE- en SBARR-methodiek

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
1

Hoe vaak komt u in aanraking met acute situaties waarin ABCDE en SBARR toegepast kunnen worden?

2

Hoe bekend bent u met de ABCDE-methodiek?

Kies één antwoord
3

Hoe bekend bent u met de SBARR-communicatiemethode?

Kies één antwoord
4

Heeft u een training/scholing gevolgd voor het gebruik van ABCDE?

Kies één antwoord
5

Heeft u een training/scholing gevolgd voor het gebruik van SBARR?

Kies één antwoord
6

Gebruikt u de ABCDE-check regelmatig in uw dagelijkse werkzaamheden?

Kies één antwoord
7

Gebruikt u de SBARR-methode regelmatig in uw communicatie met artsen en collega’s?

Kies één antwoord
8

Hoe nuttig vindt u de zakkaartjes die zijn gemaakt voor de ABCDE-check? (Zeer nuttig, enigszins nuttig, niet nuttig, nooit gebruikt)

Kies één antwoord
9

Wat zou volgens u helpen om de zakkaartjes vaker te gebruiken?