.

Undersøkelse om Datateknologi og elektronikk

Målet med denne undersøkelsen er å kunne tilby høyere undervisningskvalitet og implementere undervisningsmetoder som bedre tilpasser til deres behov

Sikret
1

Hvor engasjerende finner du undervisningsmetodene som brukes i timene?

Velg ett svar
2

Hvordan vil du vurdere kvaliteten på tilbakemeldingene du får på oppgaver og prøver?

Velg ett svar
3

Hvordan vil du vurdere klarheten i forelesningene?

Velg ett svar
4

Hvor godt føler du at undervisningstempoet passer din læringsstil?

Velg ett svar
5

I hvilken grad føler du at du har mulighet til å delta og stille spørsmål i timene?

Velg ett svar
6

Hvilke tiltak kan vi gjøre for å bedre din mulighet til å delta og stille spørsmål i timene?

7

Hvor godt føler du at undervisningstempoet passer din læringsstil?

Velg ett svar
8

Hva er din generelle tilfredshet med undervisningskvaliteten i dette faget?

Velg ett svar
9

Hvordan vil du vurdere vanskelighetsnivået på Arduino-oppgavene du har fått i dette faget?

Velg ett svar
10

Hvordan vil du vurdere vanskelighetsnivået på Python-oppgavene du har fått i dette faget?

Velg ett svar
11

Hvordan vil du vurdere vanskelighetsnivået på HTML-oppgavene du har fått i dette faget?

Velg ett svar
12

Hva synes du fungerer best i dette faget, og hvorfor?

13

Hva kan forbedres i undervisningen, og hvilke konkrete forslag har du for forbedringer?