Powered by

Enquête over Archeologie in West-Friesland

Hartelijk dank dat u onze enquête wil invullen! In mei 2018 is er ten westen van Grootebroek, in de nieuwbouwwijk Waterweide, een archeologisch onderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn sporen van een dorpje uit de bronstijd gevonden, van ongeveer 3500 jaar geleden. Er zijn twee boerderijen gevonden en heel veel slootjes uit die periode. Het was een groot onderzoek waarbij ook veel omwonenden hebben meegegraven. De straatnamen in de nieuwbouwwijk zullen worden gebaseerd op de bronstijd.

Wij zijn erg benieuwd naar uw mening over archeologie in West-Friesland en specifiek over de bronstijdarcheologie in de omgeving van Grootebroek.

Als dank voor het invullen van deze enquête zullen er onder de deelnemers tien exemplaren van het boek “Landschap Vol Leven“ worden verloot (winkelwaarde €20.-). Dit boek gaat over de archeologie van de Westfrisiaweg en het leven van de Westfriese bronstijdboeren. U kunt uw email adres aan het einde van de vragen invullen om aan deze loting mee te doen.

Enquête starten