.

Formy imitácií rodinného spolužitia

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Spolužitie osôb žijúcich v konkubináte čiastočne rieši Občiansky zákonník, kde sa domácnosť definuje ako

vyberte jednu odpoveď
2

Aká je ekonomická znevýhodnenosť ženy v partnerskom vzťahu?

vyberte jednu odpoveď