.

Prieskum spokojnosti zákazníkov

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Čo najviac oceňujete na našich produktoch/službách?

Vyberte jednu odpoveď.
2

Ohodnoťte našu spoločnosť z 1 do 10.

Zadajte hodnotenie od 1 (najhoršie) po 10 (najlepšie).
3

Čo by ste na našich produktoch/službách chceli zlepšiť?

Napíšte svoje návrhy.
4

Prečo ste sa rozhodli využívať naše produkty/služby?

Napíšte svoje dôvody.
5

Čo by ste ocenili viac - lepšiu cenu alebo vyššiu kvalitu?

Vyberte jednu možnosť.
6

Ako často využívate naše produkty/služby?

Vyberte jednu možnosť.
7

Aká je vaša spokojnosť s našou zákazníckou podporou?

Ohodnoťte od 1 (veľmi nespokojný) po 5 (veľmi spokojný).
8

Ktorý aspekt našich produktov/služieb by ste navrhli zmeniť?

Napíšte, čo by ste zmenili a prečo.
9

Aké je vaše obvyklé hodnotenie našich produktov/služieb?

Ohodnoťte od 1 (veľmi zlé) po 5 (veľmi dobré).
10

Ktorá inovácia by podľa vás zlepšila naše produkty/služby?

Podelte sa s vaším názorom.