TRIEDENIE A RECYKLÁCIA ODPADU

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka ktorý obsahuje 10 otázok. Dotazník je anonymný. Ďakujem za vyplnenie dotazníka.

Spustiť dotazník