Obec Petrovce nad Laborcom

Daný dotazník súvisí s realizáciou bakalárskej práce na tému: Regionálny rozvoj Mikroregiónu Duša, a zároveň poskytuje informácie ohľadom vašich požiadaviek pre vašu obec.

Spustiť dotazník