Marknadsundersökning Kråks värdshus

Hej!

Jag, Linda Björklund, går en utbildning för att bli småskalig grönsaksodlare och planerar att starta ett andelsjordbruk i Brevik under 2023. Jag kommer att erbjuda grönsakskassar till privatpersoner, som levereras en gång/vecka i 10 veckor i slutet av nästa sommar. 


Det vore kul och spännande att kunna erbjuda mina grönsaker till Kråks värdshus, och därför vill jag höra era tankar om denna möjlighet.


Svaren är inte bindande, men jag har en förhoppning om framtida dialog och samarbete.   


Denna marknadsundersökning är en skoluppgift, men jag ser den som ett led i mitt blivande företagande.


Starta en Enkät Nu
Itegritetspolicy | Skapa enkäter gratis | © Survio 2023