Dopady pandémie na inštitucionálne vzdelávanie z pohľadu učiteľov

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník