Enquete Eindhoven Engine

Geachte Heer / Mevrouw, fijn dat u kort de tijd neemt om deze enquête in te vullen omtrent het zorgtekort in de verzorgingssector. In deze enquête worden vragen gesteld over de wenselijkheid en maakbaarheid van onze low fidelity concepten.

Enquête starten