.

Ukrajinské a české gastronomické tradice

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jakou roli hraje stravovaní ve vašem každodenním životě?

Vyberte jednu odpověď
2

Jaké je vaše oblíbené pokrmy z ukrajinské kuchyně, které konzumujete?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
3

Která z uvedených ukrajinských tradičníсh nápojů jste konzumujete?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
4

Jak často konzumujete tradiční ukrajinská jídla a nápoje uvedené v předchozích otázkách?

Vyberte jednu odpověď
5

Jak často vaříte ukrajinské tradiční pokrmy?

Vyberte jednu odpověď
6

Které z uvedených nejvýznamnějších tradičních svátku oslavujete?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
7

Jaký je význam gastronomických tradic při oslavách svátků ve vaší rodině?

Vyberte jednu odpověď
8

Podle vás existuje nějaký rozdíl mezi jídly, která jíte při svátcích a běžnou stravou, kterou konzumujete každý den?

Vyberte jednu odpověď
9

Jsou některé zvláštní rituály nebo tradice spojené s přípravou svátečních jídel ve vaší rodině?

Vyberte jednu odpověď
10

Jaké české pokrmy považujete za nejcharakterističtější pro vaši kulturu?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
11

Zda na základě předchozí otázky, dobře znáte tradiční české pokrmy?

Vyberte jednu odpověď
12

Zaškrtněte, které z těchto pokrmů považujete za tradiční české pokrmy:

Vyberte jednu nebo více odpovědí
13

Zaškrtněte, které z těchto nápojů považujete za tradiční české nápoje:

Vyberte jednu nebo více odpovědí
14

Jaké jsou podle vás hlavní podobnosti mezi ukrajinskou a českou kuchyní?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
15

Jaké jsou podle vás hlavní rozdíly mezi ukrajinskou a českou kuchyní?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
16

Z jakých důvodů jste se ocitl v pozici migranta?

Vyberte jednu odpověď
17

Jak vnímáte dopad migrace na gastronomickou situaci v České republice nebo na Ukrajině?

Vyberte jednu odpověď
18

Jedním z důvodů, proč jste zůstal v Česku jako migrant, je to, že zde máte příbuzné stravovací návyky?

Vyberte jednu odpověď
19

Jaké jsou vaše zkušenosti s objevováním nových pokrmů a nápojů v zemi, do které jste migrovali?

Vyberte jednu odpověď
20

Jaký vliv máte na gastronomickou kulturu ve vaší nové zemi pobytu?

Vyberte jednu odpověď
21

Jak se od doby, kdy jste migroval, změnil váš způsob stravování?

Vyberte jednu odpověď
22

Jakou roli hraje gastronomie ve vašem integrování do nového společenství?

Vyberte jednu odpověď
23

Jaké je vaše pohlaví?

Vyberte jednu odpověď
24

Ve kterém věkovém rozmezí se nacházíte?

Vyberte jednu odpověď