Upozornenie: je zobrazený náhľad na dotazník v ktorom nedochádza k ukladaniu dát. Ak chcete dotazník vyplniť, kliknite tu.

Mapping názorov mladých ľudí na súčasnú utečeneckú situáciu, Od emócií k poznaniu - EDUMA, n.o.

Zber odpovedí bol ukončený.

Prajeme Ti pekný deň!

Dovoľ, aby sme Ťa oslovili s prosbou o vyplnenie nasledujúceho dotazníka, ktorý nám pomôže pri hľadaní a objasňovaní postojov mladých ľudí k aktuálnej téme utečencov a migrantov v našej krajine. Každá Tvoja odpoveď prispeje k tomu, aby sme hľadali ten najlepší spôsob a nástroj, ktorý bude smerovať k porozumeniu inakosti medzi mladými ľuďmi.

Hoci sa na prvý pohľad zdá, že otázok je veľa, určite Ti vyplnenie a zamyslenie dotazníka nezaberie viac ako 15 minút Tvojho času.

Už teraz ďakujeme za Tvoju energiu a ochotu prispieť k dobrej veci.

A ak nám zanecháš aj svoj email, pošleme Ti v apríli spracovanie záverov z dotazníka.

Ďakujeme!

Eduma tím

Z ktorého kraja Slovenska pochádzaš?
Povinná odpoveď

Kde aktuálne pôsobíš?
Povinná odpoveď

Základný rozbeh máme za sebou, tak poďme rovno na zamýšľanie sa nad otázkami.

1. Utečenci sú ľudia, ktorí museli opustiť svoje domovy kvôli vojne a prenasledovaniu.
Povinná odpoveď

Do akej miery súhlasíš s týmto výrokom?
Povinná odpoveď

1 hviezdička - rozhodne súhlasím, 2 hviezdičky - skôr súhlasím, 3 hviezdičky - skôr nesúhlasím, 4 hviezdičky - rozhodne nesúhlasím, 5 hviezdičiek - neviem.

0/5

2. Utečenci nám budú brať prácu.
Povinná odpoveď

Do akej miery súhlasíš s týmto výrokom?
Povinná odpoveď

1 hviezdička - rozhodne súhlasím, 2 hviezdičky - skôr súhlasím, 3 hviezdičky - skôr nesúhlasím, 4 hviezdičky - rozhodne nesúhlasím, 5 hviezdičiek - neviem.

0/5

3. Utečenci potrebujú našu pomoc, lebo v ich krajine prišli o všetko.
Povinná odpoveď

Do akej miery súhlasíš s týmto výrokom?
Povinná odpoveď

1 hviezdička - rozhodne súhlasím, 2 hviezdičky - skôr súhlasím, 3 hviezdičky - skôr nesúhlasím, 4 hviezdičky - rozhodne nesúhlasím, 5 hviezdičiek - neviem.

0/5

4. Ak budeme prijímať utečencov, stratíme našu pôvodnú, slovenskú kultúru.
Povinná odpoveď

Do akej miery súhlasíš s týmto výrokom?
Povinná odpoveď

1 hviezdička - rozhodne súhlasím, 2 hviezdičky - skôr súhlasím, 3 hviezdičky - skôr nesúhlasím, 4 hviezdičky - rozhodne nesúhlasím, 5 hviezdičiek - neviem.

0/5

5. Slovensko v budúcnosti bude potrebovať migrantov, pretože kvôli starnutiu populácie tu nebude dostatok pracovnej sily.
Povinná odpoveď

Do akej miery súhlasíš s týmto výrokom?
Povinná odpoveď

1 hviezdička - rozhodne súhlasím, 2 hviezdičky - skôr súhlasím, 3 hviezdičky - skôr nesúhlasím, 4 hviezdičky - rozhodne nesúhlasím, 5 hviezdičiek - neviem.

0/5

6. Utečenci sú síce kultúrne odlišní, ale práve vďaka tomu môžu obohatiť našu krajinu.
Povinná odpoveď

Do akej miery súhlasíš s týmto výrokom?
Povinná odpoveď

1 hviezdička - rozhodne súhlasím, 2 hviezdičky - skôr súhlasím, 3 hviezdičky - skôr nesúhlasím, 4 hviezdičky - rozhodne nesúhlasím, 5 hviezdičiek - neviem.

0/5

7. Utečenci zvýšia kriminalitu na Slovensku.
Povinná odpoveď

Do akej miery súhlasíš s týmto výrokom?
Povinná odpoveď

1 hviezdička - rozhodne súhlasím, 2 hviezdičky - skôr súhlasím, 3 hviezdičky - skôr nesúhlasím, 4 hviezdičky - rozhodne nesúhlasím, 5 hviezdičiek - neviem.

0/5

8. Utečenci sú ľudia ako my, dokážeme spolu žiť.
Povinná odpoveď

Do akej miery súhlasíš s týmto výrokom?
Povinná odpoveď

1 hviezdička - rozhodne súhlasím, 2 hviezdičky - skôr súhlasím, 3 hviezdičky - skôr nesúhlasím, 4 hviezdičky - rozhodne nesúhlasím, 5 hviezdičiek - neviem.

0/5

9. Žijeme v čoraz rozmanitejšom svete a mali by sme sa naučiť dobre vychádzať aj s ľuďmi, ktorí sú iní ako my.
Povinná odpoveď

Do akej miery súhlasíš s týmto výrokom?
Povinná odpoveď

1 hviezdička - rozhodne súhlasím, 2 hviezdičky - skôr súhlasím, 3 hviezdičky - skôr nesúhlasím, 4 hviezdičky - rozhodne nesúhlasím, 5 hviezdičiek - neviem.

0/5

10. Utečenci k nám prinášajú rôzne choroby.
Povinná odpoveď

Do akej miery súhlasíš s týmto výrokom?
Povinná odpoveď

1 hviezdička - rozhodne súhlasím, 2 hviezdičky - skôr súhlasím, 3 hviezdičky - skôr nesúhlasím, 4 hviezdičky - rozhodne nesúhlasím, 5 hviezdičiek - neviem.

0/5

Teraz sa prosím zamysli. Kde si tieto výroky počul/počula, prípadne kde najčastejšie získavaš informácie o utečencoch. Vyber prosím dve najdôležitejšie odpovede:
Povinná odpoveď

II. Celkové vnímanie kultúrnej rozmanitosti

V ďalšej časti Ti položíme zopár výrokov o kultúrnej rozmanitosti. Vyjadri prosím, nakoľko s daným výrokom súhlasíš.

1.Slovensko je krajina Slovákov a tak by to malo ostať.
Povinná odpoveď

1 hviezdička - rozhodne súhlasím, 2 hviezdičky - skôr súhlasím, 3 hviezdičky - skôr nesúhlasím, 4 hviezdičky - rozhodne nesúhlasím, 5 hviezdičiek - neviem.

0/5

2.Moslimovia žijú podľa pravidiel, ktoré sú v rozpore so zvykmi a tradíciami našej krajiny, preto by nemali žiť na Slovensku.
Povinná odpoveď

1 hviezdička - rozhodne súhlasím, 2 hviezdičky - skôr súhlasím, 3 hviezdičky - skôr nesúhlasím, 4 hviezdičky - rozhodne nesúhlasím, 5 hviezdičiek - neviem.

0/5

3.Utečenci k nám prinášajú rôzne choroby.
Povinná odpoveď

1 hviezdička - rozhodne súhlasím, 2 hviezdičky - skôr súhlasím, 3 hviezdičky - skôr nesúhlasím, 4 hviezdičky - rozhodne nesúhlasím, 5 hviezdičiek - neviem.

0/5

4.Som rád/rada, ak som medzi ľuďmi z odlišných kultúr, cítim sa medzi nimi dobre.
Povinná odpoveď

1 hviezdička - rozhodne súhlasím, 2 hviezdičky - skôr súhlasím, 3 hviezdičky - skôr nesúhlasím, 4 hviezdičky - rozhodne nesúhlasím, 5 hviezdičiek - neviem.

0/5

5. Na to, aby sme dokázali lepšie spolunažívať s ľuďmi z odlišných kultúr, mali by sme sa o nich dozvedieť čo najviac.
Povinná odpoveď

1 hviezdička - rozhodne súhlasím, 2 hviezdičky - skôr súhlasím, 3 hviezdičky - skôr nesúhlasím, 4 hviezdičky - rozhodne nesúhlasím, 5 hviezdičiek - neviem.

0/5

6. Rád/rada by som sa zúčastňovala rôznych podujatí, kde môžem stretnúť ľudí z odlišných kultúr.
Povinná odpoveď

1 hviezdička - rozhodne súhlasím, 2 hviezdičky - skôr súhlasím, 3 hviezdičky - skôr nesúhlasím, 4 hviezdičky - rozhodne nesúhlasím, 5 hviezdičiek - neviem.

0/5

Predstav si nasledujúcu situáciu. V škole alebo v pracovnom kolektíve máš spolužiaka, kolegu, ktorý sem prišiel ako utečenec zo Sýrie. Cez prestávku mu niekto zo spolužiakov/kolegov povie: „Tak čo, aj ty si v taške nosíš bombu?“ Ako zareaguješ?
Povinná odpoveď

III. Potreby utečencov na Slovensku

Touto časťou nás zaujíma, aká je Tvoja predsta o možnostiach a potrebách utečencov na Slovensku. Prosíme, označ odpovede tak, ako to aktuálne vnímaš.

Predstav si nasledujúcu situáciu. Bývaš aj s rodičmi v paneláku. Na vaše poschodie sa prisťahuje rodina zo Somálska – rodičia a dve deti v školopovinnom veku. Ako by podľa teba zareagovala tvoja rodina?
Povinná odpoveď

A aký je tvoj osobný názor? Čo by si urobil/a ty, keby si mohol/mohla?
Povinná odpoveď

Skús sa teraz vcítiť do situácie nasledujúceho utečenca:

Amir má 15 rokov a prišiel sem so svojou rodinou zo Sýrie. Počas cesty rodinu okradli a prišli o všetky peniaze, ktoré si na útek zobrali so sebou. V Sýrii študoval na strednej škole, naučil sa dobre po anglicky. O Slovensku nikdy nepočul, ale je rád, že tu môže začať nový život.

Zamysli sa prosím, čo Amir bude najviac potrebovať, keď príde na Slovensko. Teraz prosím usporiadaj nasledujúce oblasti podľa dôležitosti od 1-5, pričom 1 znamená „bude to potrebovať najviac“ – 5 – „bude to potrebovať najmenej“

1.Získať azyl
Povinná odpoveď

potrebuje najviac
potrebuje najmenej

2.Prispôsobiť sa našej kultúre
Povinná odpoveď

potrebuje najviac
potrebuje najmenej

3. Nájsť si priateľov a známych
Povinná odpoveď

potrebuje najviac
potrebuje najmenej

4. Dokončiť školu
Povinná odpoveď

potrebuje najviac
potrebuje najmenej

5. Naučiť sa po slovensky
Povinná odpoveď

potrebuje najviac
potrebuje najmenej

A teraz sa prosím skús zamyslieť. Vedel/a by si sám/sama Amirovi s niektorou z týchto oblastí nejako pomôcť.?Ak áno, ako? Ak Ti napadne aj nejaká iná, pokojne napíš
Povinná odpoveď

Ostáva 1500 znakov

IV. Pomoc utečencom na Slovensku

Predstav si situáciu utečencov, ktorí už žijú na Slovensku, alebo sem prídu v budúcnosti. Ak sa nad tým dobre zamyslíš, v ktorej oblasti by podľa teba najviac potrebovali pomoc. Vyber prosím dve najdôležitejšie odpovede:
Povinná odpoveď

Kto by mal utečenom na Slovensku podľa tvojho názoru najviac pomôcť. Vyber prosím dve najdôležitejšie odpovede:
Povinná odpoveď

Momentálne je diskusia o utečencoch veľmi napätá. Čo by podľa teba pomohlo, aby sa to zmenilo a zlepšili postoje voči utečencom?

Označ prosím na škále od 1 po 5. Vyber prosím príslušnú odpoveď.

1. Ak by ľudia dostali viac informácií o tom, kto sú utečenci a prečo k nám prichádzajú.
Povinná odpoveď

2.Ak by sa Slováci a ľudia z iných krajín navzájom spoznávali.
Povinná odpoveď

3. Ak by médiá prinášali príbehy utečencov.
Povinná odpoveď

4. Ak by politici prestali hovoriť o utečencoch ako o ohrození.
Povinná odpoveď

5. Ak by utečenci a migranti viac vystupovali na verejnosti.
Povinná odpoveď

6. Ak by sa utečenci prispôsobili hodnotám a normám spoločnosti a nechceli žiť podľa svojich tradícií.
Povinná odpoveď

7. Ak by sem žiadni utečenci neprišli.
Povinná odpoveď

Ak máš záujem získanie výsledkov z prieskumu, môžeš nám zanechať svoj email. (Email nám napíš aj vtedy, ak by si chcel/a dostávať novinky o našich akciách.)

Ostáva 1500 znakov