Powered by

Mapping názorov mladých ľudí na súčasnú utečeneckú situáciu, Od emócií k poznaniu - EDUMA, n.o.

Prajeme Ti pekný deň!

Dovoľ, aby sme Ťa oslovili s prosbou o vyplnenie nasledujúceho dotazníka, ktorý nám pomôže pri hľadaní a objasňovaní postojov mladých ľudí k aktuálnej téme utečencov a migrantov v našej krajine. Každá Tvoja odpoveď prispeje k tomu, aby sme hľadali ten najlepší spôsob a nástroj, ktorý bude smerovať k porozumeniu inakosti medzi mladými ľuďmi.

Hoci sa na prvý pohľad zdá, že otázok je veľa, určite Ti vyplnenie a zamyslenie dotazníka nezaberie viac ako 15 minút Tvojho času.

Už teraz ďakujeme za Tvoju energiu a ochotu prispieť k dobrej veci.

A ak nám zanecháš aj svoj email, pošleme Ti v apríli spracovanie záverov z dotazníka.

Ďakujeme!

Eduma tím

Spustiť dotazník