Powered by

WYPALENIE ZAWODOWE U PRACOWNIKÓW SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO

Szanowne Panie, Szanowni Panowie!


Jestem studentem II roku studiów magisterskich, na kierunku Pielęgniarstwo w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego Dąbrowie Górniczej na wydziale społeczno-medyczny, . Realizuję badania do swojej pracy magisterskiej na temat wypalenia zawodowego u pracowników Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Zwracam się zatem z uprzejmą prośbą o udzielenie rzetelnych odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu. Wypełnienie ankiety oznacza jednocześnie świadomą zgodę na udział w badaniu. Kwestionariusz zawiera pytania jednokrotnego wyboru. W kilku z pytań należy wpisać odpowiedź liczbową. Oprócz pytań kwestionariusza ankiety własnej twórczości dołączone zostały pytania z kwestionariusza OLBI. Ankieta ma charakter anonimowy a udzielone odpowiedzi posłużą wyłącznie celom naukowym.

Rozpocznij ankietę teraz