Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Ověření TOP 10 z Fóra 2018

Sběr odpovědí byl ukončen.

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času a zapojte se do ankety. Vašim úkolem je pomocí kurzoru na myši (přidržením levého tlačítka) přemístit jednotlivé problémové oblasti podle pořadí důležitosti, kterou sami určíte. Uvedená škála oblastí k řešení vzešla od občanů na Fóru 2018. Výsledky ankety budou sloužit jako podklad pro strategické plánování města Český Brod a Akční plán. Zveřejníme je na webu města, FB profilu....

Ukončení ankety proběhne 17.9.2018.

Předem děkujeme za spolupráci.

1 Ověření TOP 10 z Fóra 2018
Povinná odpověď

 • 1. Řešení bezpečného přechodu a křižovatky u ZZN.
 • 2. Přístavba ZŠ Žitomířská.
 • 3. Dohoda s KÚ o využití areálu SOŠ Liblice.
 • 4. Řešení parkovacích míst na sídlišti a v centru města.
 • 5. Dobudování chybějících vodovodních řádů.
 • 6. Přechod do Zahrad (přes silnici I. třídy č. I/12 - tzv. Kolínskou).
 • 7. Revitalizace zeleně a otevření parku v areálu nemocnice.
 • 8. Rekonstrukce prostor pro vyřízení agend cestovních dokladů, občanských průkazů a služebny městské policie.
 • 9. Realizace protipovodňových opatření.
 • 10. Rekonstrukce náměstí.
 • 11. Odstranění štěrkových cest.
 • 12.
Zbývá 100 znaků