Powered by

Ověření TOP 10 z Fóra 2018

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času a zapojte se do ankety. Vašim úkolem je pomocí kurzoru na myši (přidržením levého tlačítka) přemístit jednotlivé problémové oblasti podle pořadí důležitosti, kterou sami určíte. Uvedená škála oblastí k řešení vzešla od občanů na Fóru 2018. Výsledky ankety budou sloužit jako podklad pro strategické plánování města Český Brod a Akční plán. Zveřejníme je na webu města, FB profilu....

Ukončení ankety proběhne 17.9.2018.

Předem děkujeme za spolupráci.

Spustit dotazník