Anglická literatúra v MŠ

 Dobrý deň, volám sa Daniela Nebesníková,

som žiačka súkromnej strednej, odbornej školy pedagogickej EBG v Humennom. V rámci mojej stredoškolskej odbornej činnosti som zhotovila tento dotazník na tému Anglická literatúra  v MŠ.

Tento dotazník je anonymný, je určený pre rodičov detí z materských škôl.

Cieľom tohto dotazníka je zistiť, čo si rodičia myslia o učení anglického jazyka v  predškolskom veku v materských školách.

Odpovedajte pravdivo. Za váš čas a vyplnenie vopred ďakujem.

                                  


Spustiť dotazník