.

Onderzoek naar liedgebruik op de Ds. J. Beukelmanschool

Geachte collega, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
Enquete over christelijke liederen op school

Ha collega, 

Heel erg bedankt dat u de moeite wil nemen om deze enquete in te vullen, dit helpt mij namelijk enorm met het vervolg van mijn onderzoek. 

Ik ben bezig met een onderzoek over muziek en christelijke liederen op de Ds. J. Beukelmanschool. Onderstaande vragen gaan over christelijke liederen en het gebruik van de liedlijst, schroom niet om u mening te delen, des te beter kan ik mijn onderzoek doen. 

1

Hierbij bevestig ik dat mijn antwoorden verwerkt mogen worden in het onderzoek

Kies één antwoord
2

In welke bouw bent u werkzaam?

Kies één of meer antwoorden
3

Mijn naam is… (niet verplicht)

Je mag de enquete ook anoniem invullen.

De volgende 2 vragen gaan over de 10 verplichte liederen. 

4

Bent u op de hoogte van de 10 verplichte liederen die aangeleerd moeten worden per jaar?

Kies één antwoord
5

Hoe ervaart u het aanleren van 10 verplichte liederen in de praktijk.

Kies één of meer antwoorden

De volgende 10 vragen gaan over de liedlijst.

6

Bent u op de hoogte van de liedlijst op de Ds. J. Beukelmanschool

Kies één antwoord
7

Wat vind u van het gebruik van een liedlijst

Geef aan hoe belangrijk u het gebruik van een liedlijst vind.
8

Hoe vaak maakt u gebruik van de liedlijst?

Geef aan hoe vaak u de liedlijst opzoekt om te kijken welke liederen er op staan.
9

Hoe strikt houdt u zich aan de liedlijst?

Geef aan in hoever u zich aan de liedlijst houdt
10

Hoe tevreden bent u met de huidige liedlijst?

Geef uw tevredenheid aan op een schaal van 1 tot 10.
11

Wat zou volgens u verbeterd kunnen worden aan de liedlijst?

Geef uw suggesties en verbeterpunten aan.
12

Vindt u de liedlijst makkelijk te vinden en te gebruiken?

Beoordeel de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van de liedlijst.
13

Welk aspect van de liedlijst waardeert u het meest?

Geef aan welk specifiek aspect van de liedlijst u het meest waardeert.
14

Hoe belangrijk vindt u regelmatige updates van de liedlijst?

Geef aan hoe belangrijk u regelmatige updates van de liedlijst vindt.
15

Wat mist u momenteel in de liedlijst?

Geef aan welke functionaliteiten of informatie u op dit moment nog mist in de liedlijst.

De volgende vragen gaan over het aanleren van de christelijke liederen.

16

Gebruikt u het Digibord tijdens het aanleren van een lied?

Kies één antwoord
17

Zo ja, hoe gebruikt u het Digibord?

Sla deze vraag over als u bij de vorige vraag ‘nee’ hebt gekozen.
18

Ik gebruik instrumenten om liederen te ondersteunen in de klas.

Dit gaat om andere instrumenten dan het orgel. Kies één antwoord
19

Heeft u nog andere opmerkingen over gebruikt van liederen op de Ds. J. Beukelmanschool?

Gebruik deze ruimte om opmerkingen te plaatsen die waardevol kunnen zijn voor het onderzoek.

Bedankt voor het invullen van de enquete! 

Mocht je vragen hebben gekregen bij het invullen van de enquete, voel je vrij deze te stellen.