Powered by

Informovanost rodičů - využití mobilní aplikace

Vážení rodiče,


věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Cílem tohoto dotazníku je zjistit, do jaké míry jsou rodiče (zákonní zástupci) informováni o dění v MŠ a jak zkvalitnit informovanost rodičů (zákonných zástupců) například pomocí mobilní aplikace.


Spustit dotazník teď