Amsterdams Geboortecentrum

Beste cliënte en partner,


Wij, als Amsterdamse verloskundigen onderzoeken op dit moment de mogelijkheid van een geboortecentrum buiten het ziekenhuis als oplossing voor het tekort aan bevalplekken in Amsterdam en om alle zwangeren dezelfde faciliteiten tijdens hun bevalling aan te kunnen bieden. 


Als gezonde zwangere vrouw mag je zelf kiezen waar en hoe je wilt bevallen, of dat nu thuis is of in een ziekenhuis. Er is dit op moment echter een heel groot tekort aan bevalplekken in de Amsterdamse ziekenhuizen, met name door het gebrek aan verpleegkundig personeel. Hierdoor komt die keuzevrijheid erg onder druk te staan en worden we regelmatig gedwongen om uit te wijken naar de ziekenhuizen buiten Amsterdam. Dit tekort is niet zomaar opgelost, onder andere omdat de verpleegkundigen er domweg niet zijn en opleiden heel veel tijd kost.


Wij denken een heel goed alternatief te kunnen bieden in de vorm van een “Amsterdams Geboortecentrum”, buiten maar in de buurt van het ziekenhuis, waar iedere vrouw welkom is die geen medische indicatie voor haar bevalling heeft, maar niet thuis wil bevallen. In dit centrum krijg je de continue begeleiding die je nodig hebt van je eigen verloskundige die specialist is op het gebied van de normale bevalling. We bieden in het centrum alle faciliteiten voor een zo optimaal mogelijk verloop van je bevalling. Je kunt gebruik maken van lachgas als pijnbestrijding en je hebt altijd de mogelijkheid om in een bad te bevallen. Bijkomend voordeel: zo blijft er in de ziekenhuizen voldoende plek voor de vrouwen die extra medische zorg nodig hebben.


Om te weten of dit plan aansluit bij jouw wensen en ideeën over je bevalling hebben we jouw mening hard nodig! We vragen 10 minuten van je tijd om onderstaande enquete in te vullen zodat we met jullie input weer verder kunnen. 


Alvast dank voor je medewerking!


Met hartelijke groet,


EVAA, Eerstelijns Verloskundigen Amsterdam-AmstellandEnquête starten