Obecność Adama w projekcie

W kolejnym kroku odpowiedz na pytanie o rolę Adama w pracy grupy mastermind.

Rozpocznij ankietę teraz