Politická participace lidí ve věku 18 - 30 let

Dobrý den,


věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Dotazník se věnuje politické participaci mladých lidí a determinantům volební účasti. 

Spustit dotazník teď