"Enquête over Ondersteuningsbehoeften van Medewerkers van St. Jansdal: Communicatie, Leiderschap en Kwaliteitscyclus"

Beste Respondenten, 

Dank u wel voor uw deelname aan deze enquête. Deze enquête heeft tot doel inzicht te krijgen in de ondersteuningsbehoeften van medewerkers van het St. Jansdal op het gebied van communicatie, verpleegkundig leiderschap en het hanteren van een kwaliteitscyclus om ervoor te zorgen dat de werkgroepen effectief functioneren. Uw antwoorden zijn van onschatbare waarde voor het verbeteren van de werkomgeving en het optimaliseren van de werkgroepen binnen onze organisatie. Daarom vragen we u om de enquête zelfstandig en naar alle eerlijkheid in te vullen.  

Ps. Beste respondenten we streven naar een 100% score, maar als jullie samen de 80% halen zullen we voor wat lekkers bij de koffie zorgen. Al vast bedankt voor jullie medewerking. 


Enquête starten