Powered by

Jak jste spokojeni s kulturní nabídkou v Plzni

Město Plzeň zjišťuje, jak jsou obyvatelé spokojeni s kulturní nabídkou a kuturními zařízeními. Odbor kultury Magistrátu města Plzně přistoupil k provedení průzkumu, aby zjistil, zda je kulturní nabídka v Plzni dostatečná. Zda si z ní každý dokáže vybrat. A jak vnímají občané stávající síť plzeňských kulturních zařízení?

Průzkum poslouží k zhodnocení dosavadního naplňování strategie města v oblasti kultury. Výsledky budou zveřejněny v září tohoto roku na Kulturním fóru a poté na webových stránkách města v sekci Odboru kultury.

Věnujte, prosím, několik minut svého času k vyplnění tohoto dotazníku a vyjádřete svůj názor.

Spustit dotazník teď