.

Spolupráce asistenta s učitelem

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jaké je podle Vás inkluzivní vzdělávání ve Vaší třídě?

Vyberte jednu odpověď
2

Kolik žáků máte ve Vaší třídě v rámci inkluzivního vzdělávání?

Použijte pouze číslice
3

Jaká je příprava pomůcek či učebnic k inkluzivnímu vzdělávání?

Vyberte jednu odpověď
4

Hodnocení spolupráce mezi asistentem a učitelem

5

Komunikace mezi asistentem a učitelem?

Vyberte jednu odpověď
6

Vaše názory na spolupráci mezi asistenty a učiteli

Moc Vám děkuji za vyplnění dotazníku. S pozdravem Veru