.

Ankieta preferencji zagospodarowania do planu ogólnego gminy

Szanowny Panie / Szanowna Pani, prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie poniższej ankiety.

Zabezpieczony
1

Proszę określić jak związana/y jest Pani/Pan z gminą Udanin

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
question image
2

Czy uważa Pani/Pan, że może mieć wpływ na podejmowane przez Urząd Gminy Udanin decyzje dotyczące zagospodarowania przestrzennego (proszę zakreślić jedno stwierdzenie)?

Wybierz jedna odpowiedź
3

Co uważa Pani/Pan za najważniejsze w standardzie życia na terenie gminy Udanin (proszę zakreślić nie więcej niż cztery stwierdzenia):

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
4

W jaki sposób porusza się Pani/Pan po terenie gminy Udanin ?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
5

Jakie są zdaniem Pani/Pana główne uciążliwości w gminie Udanin ?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
6

Czy zdaniem Pani/Pana należy w gminie wyznaczyć nowe tereny publiczne w formie zieleni, skwerów, placów zabaw ?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
7

Co zdaniem Pani/Pana powinien uwzględnić wójt w planie ogólnym gminy Udanin ( proszę wybrać jedną najważniejszą lub wiele odpowiedzi) ?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
question image
8

Jaki typ zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej uważa Pani/Pan za najwłaściwszy na terenie gminy Udanin (wybierz jedną odpowiedź)

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
9

Jaką wielkość działki (m2) w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej uważa Pani/Pan za optymalną (wybierz jedną odpowiedź) ?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
10

Jakiej infrastruktury komunikacyjnej Pani/Pana zdaniem brakuje na obszarze gminy (wybierz jedną lub więcej odpowiedzi) ?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
11

Jakiej infrastruktury technicznej Pani/Pana zdaniem brakuje na obszarze gminy/sołectwa (wybierz jedną lub więcej odpowiedzi) ?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
12

Czy w gminie Udanin brakuje punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK, jeżeli tak to w której miejscowości ?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
13

Jakich obiektów Pani/Pana zdaniem brakuje na terenie gminy Udanin (wybierz jedną lub więcej odpowiedzi) ?

Wybierz jedną lub więcej odpowiedzi
14

Proszę podać swój wiek

Wybierz jedną odpowiedź
15

Proszę podać płeć

Wybierz jedną odpowiedź