.

Optimismus a pesimismus

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Uveďte vaše pohlaví

Vyberte jednu odpověď
2

Uveďte váš věk

Vyberte jednu odpověď
3

Jaké výroky jsou podle vás typické pro optimisty

Vyberte jednu nebo více odpovědí
4

Jaké výroky jsou podle vás typické pro pesimisty

Vyberte jednu nebo více odpovědí
5

Existují nějaké situace, kde je lepší si zvolit pesimistický přístup?

Vyberte jednu odpověď
6

Má optimismus a pesimismus vliv na naše fyzické zdraví?

Vyberte jednu odpověď
7

Má podle vás optimismus a pesimismus vliv na sportovní výkon?

Vyberte jednu odpověď
8

Vymyslete výrok, který by řekl optimista po selhání závěrečné zkoušky

Stačí jedna krátká věta
9

Vymyslete výrok, který by řekl pesimista po selhání závěrečné zkoušky

Stačí jedna krátká věta
10

Pokud chcete něco dodat, můžete zde