Naša školská webová stránka

Vážený rospondent, vážená respondentka!

Sme študentky Obchodnej akadémie v Žiline. Prosíme Vás o venovanie pozornosti nášmu dotazníku. Predkladáme dotazník, ktorého cieľom je zistenie spokojnosti s našou školskou stránkou. Za účelom získaných informácií Vás žiadame, aby ste odpovedali pravdivo. Vypracovanie dotazníka Vám zaberie 5 minút Vášho času.

Spustiť dotazník