.

Veiligheid

Geachte Heer / Mevrouw, neem alstublieft een paar minuten tijd om de volgende enquête in te vullen.

Beveiligd
Veiligheid
1

1. In welke functie ben jij werkzaam binnen onze setting?

2

2. Hoeveel jaar werkervaring en/of stage-ervaring heb je?

3

3. Hoe vaak denk je dat je het risico loopt om geconfronteerd te worden met agressie of geweld vanuit cliënten op de werkvloer?

4

4. In hoeverre ben je het eens met de volgende stelling; ‘’De psychiatrische setting maakt dat wij als collega’s meer blootgesteld worden aan risico’s & incidenten vergeleken met andere zorgsettingen’’.

5

5. In hoeverre denk je dat voor jou de gevolgen ernstig zijn die je ervaart met een cliënt wanneer een incident zich voordoet? (bijvoorbeeld: fysiek geweld, verbale dreiging, (risico op) suïcide)

6

6. In hoeverre denk je dat je ernstige gevolgen zal ervaren na een incident, gerelateerd aan je eigen gezondheid en welzijn? (bijvoorbeeld spanning, stress, slecht slapen, emotioneler instabiel)

7

7. Wat maakt voor jou een factor dat je de pieper en/of portofoon niet draagt in je dienst? Indien meerdere antwoorden voor jou gelden, kruis er dan meer aan.

8

8. In hoeverre vind je de jaarlijks verplichte ASV-training passend voor onze herstelgerichte locatie?

9

9. Hoe vaak ervaar je dat factoren op organisatorisch niveau (bijvoorbeeld beleid & protocollen) jouw manier van veilig werken in de weg staan?

10

9.

Kun je dit in een paar zinnen toelichten?
11

10. Hoe nuttig zou je het vinden als er meer veiligheidsinstructies op de werkvloer komen welke handvatten zouden kunnen bieden voor jouw veiligheid? (denk aan een poster, nieuwsbrief of e-mail)

12

11. Welke veiligheidsinstructie(s) op de werkvloer zou jou een gevoel van veiligheid kunnen bieden?

Kies één of meer antwoorden
13

12. Hoe zeker ben jij van jezelf in het effectief handelen in onveilige situaties. (bijvoorbeeld: fysiek geweld, verbale dreiging, risico op suïcide)

14

13. In hoeverre voel jij je veilig in het team waarin jij werkzaam bent? (Bijvoorbeeld alles kunnen delen waar je mee zit, vertrouwen op dat een ander inspringt bij incidenten & kennis/expertise die er is in het team)

15

14. Hoe beoordeel je op dit moment de algemene veiligheid binnen onze setting? (Denk aan factoren als; veiligheid in het team, dreiging vanuit de cliënt en diens omgeving)

16

14.

Kun je dit in een paar zinnen toelichten
17

15. Heb je nog andere toelichtingen of voorstellen gebaseerd op (een van de mogelijke vormen van) veiligheid op de werkplek? Licht toe: