Arkivens dag 2023

Arbetsgruppen för den nationella samordningen av Arkivens dag ska göra en sammanställning av 2023 års arrangemang.

Enkäten kommer vara en del av underlaget för utvärdering av årets arrangemang. Rapport kommer ges till SASS i januari 2024, och återkoppling kommer ske till regionala kontaktpersoner vid vårens nätverksmöte 2024.


Vi behöver hjälp av våra regionala kontaktpersoner för detta.


Enkäten är kort och består av generella frågor där vi har fokus på redovisning utifrån region eller län som avgränsning i första hand.


Stort tack för er hjälp!

Starta en Enkät Nu