.

Smile meldingen

Iedereen weet dat het van belang is tijdens een incident of calamiteit een smile melding te maken. Maar hoe zit dat nou met de nazorg/evaluatie hiervan, is dat voldoende of heeft dit nog aandacht nodig? Zodat wij samen als team de kwaliteit van zorg nog meer kunnen verbeteren. 

Beveiligd
Smile meldingen
1

Is de smile melding format snel/makkelijk te vinden? Zo nee, wat is daar de reden van?

2

Weet je hoe je een smile melding maakt? Zo nee, wat is daar de reden van?

3

Ben je voldoende op de hoogte wat er gebeurt na het maken van een smile melding?

Kies één antwoord
4

Vul je altijd een smile melding in? Zo nee, waarom (soms) niet?

5

Weet je bij wie je terecht kunt bij vragen over de smile meldingen?

Kies één of meer antwoorden
6

Voelt een smile melding maken als belastend/extra taak? Geef toelichting waarom het belastend of als een extra taak voelt.

7

Hoe vind je dat het evalueren van smile meldingen nu gaat? Geef toelichting

8

Heb je nog andere toevoegingen waar je tegen aanloopt omtrent het maken/evalueren van smile meldingen? Geef toelichting