Upozornění: Je zobrazen náhled na dotazník, ve kterém nedochází k ukládání dat. Pokud chcete dotazník vyplnit, klikněte zde.

Rozvoj v pražské metropoli

Sběr odpovědí byl ukončen.

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Vaše pohlaví

Váš věk

Vaše vzdělání

Vaše bydliště

Prosím, uveďte městskou čtvrť, ve které bydlíte

Zbývá 250 znaků

Vaše zaměstnání

Jak dlouho trvá Vaše cesta do zaměstnání?

Prosím uveďte, v které pražské čtvrti nebo části jste zaměstnán(a)

Zbývá 250 znaků

Pokud nejste zaměstnáni v Praze, prosím napište město, do kterého dojíždíte

Zbývá 250 znaků

Jaký dopravní prostředek využíváte při své cestě do zaměstnání?

Jste spokojeni s dopravními podmínkami v pražské metropoli?

Co by se mělo na dopravních podmínkách v metropoli zlepšit?

Zbývá 250 znaků

Ohodnoťte občanské vybavení a služby v místě Vašeho bydliště, obecně

Jaká je Vaše dostupnost k veřejným službám?

Ohodnoťte zdravotní péči v místě Vašeho bydliště

Pokud jste zvolili třetí možnou odpověď, napište, ve které oblasti poskytování zdravotní péče vidíte zásadní chyby

Zbývá 250 znaků

Jaká je dostupnost lékařských služeb v místě Vašeho bydliště?

Jak hodnotíte Vaše bydliště po stránce využítí volného času?

Ve svém volném čase dáváte přednost spíše

Co by ste ve svém bydlišti změnil(a) na podmínkách využití volného času?

Zbývá 250 znaků

Má městská čtvrt ve které bydlíte dostatek městské zeleně?

Zvažujete možnost, že by ste se někdy z hl. m. Prahy odstěhoval(a)

Otázka na závěr. Pokud je Vaším bydlištěm městská část Praha 5, ohodnoťte, jak jsou zajištěny následující oblasti veřejného života Vaší městské části.

1 - nejsem velice spokojen(a) 2 - jsem nespokojen(a) 3 - je stále co zlepšovat 4 - jsem spokojen(a) 5 - jsem nadmíru spokojen(a)

1
2
3
4
5
Veřejná správa
Sociální služby
Zdravotní péče
Školská zařízení
Kulturní zařízení
Sport a tělovýchova
Volný čas dětí a seniorů
Doprava
Příležitost zaměstnání
Obchody s potravinami
Opravny a servisy