.

Dotazník o stravovacích zařízeních

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Které stravovací zařízení navštěvujete nejčastěji?

Vyberte jeden z nabízených typů
2

Jak byste ohodnotili kvalitu stravy v navštěvovaných zařízeních?

Ohodnoťte kvalitu na stupnici od 1 do 10
3

Jaké jsou Vaše nejoblíbenější pokrmy?

Napište názvy pokrmů, které preferujete
4

Jste spokojeni s cenou jídel v zařízeních, která navštěvujete?

Odpovězte 'Ano' nebo 'Ne'
5

Jak často chodíte jíst do stravovacích zařízení?

Vyberte frekvenci návštěv
6

Preferujete zdravou stravu před fast foodem?

Odpovězte 'Ano' nebo 'Ne'
7

Co Vás přiměje vybrat určité stravovací zařízení?

Popište hlavní kritéria výběru
8

Máte nějaké alergie nebo dietární omezení?

Pokud ano, uveďte je
9

Jak byste zhodnotili obsluhu v navštěvovaných zařízeních?

Ohodnoťte na stupnici od 1 do 10
10

Jak často využíváte možnosti objednání jídla přes rozvoz?

Vyberte příslušnou frekvenci