Powered by

RoboReha - Roboty w Rehabilitacji

Drodzy respondenci

Chcielibyśmy prosić o wypełnienie kwestionariusza do identyfikacji preferencji dotyczących kształcenia e-learningowego.

Celem projektu "RoboReha - Robotyka w rehabilitacji" jest stworzenie e-learningowego kursu dla pracowników z zagadnienia robotyka w rehabilitacji, zgodnie z własnymi wymaganiami dla dalszego samokształcenia, zdobywania wiedzy i umiejętności na rzecz skuteczniejszego wdrażania na rynek pracy.

Twoje odpowiedzi będą analizowane i na podstawie wniosków będą tworzone materiały edukacyjne z dziedziny robotyka w rehabilitacji.

Wybierz i zaznacz odpowiedź, która najlepiej opisuje twoje preferencje. Proszę zaznaczyć więcej niż jedną odpowiedź, jeśli pozwoli to odpowiedzieć dokładniej na postawione pytanie.

Dziękuję bardzo za uwagę.

"RoboReha – Robotics in Rehabilitation"

LdV International project team

www.sjf.tuke.sk/kvtar/roboreha

Rozpocznij ankietę teraz