.

Motivace dospělých k účasti na dalším profesním vzdělávání

Jmenuji se Marie Szathmaryová a jsem studentkou Ostravské univerzity. Tento dotazník je součástí mé bakalářské práce, která se zaměřuje na zjištění motivace dospělých k účasti na dalším profesním vzdělávání.

Další profesní vzdělávání je proces, kdy si lidé po ukončení svého základního, středoškolského nebo vysokoškolského vzdělání dále rozšiřují a prohlubují své znalosti a dovednosti. To může zahrnovat různé kurzy, školení, semináře nebo odborné konference. Cílem je zůstat aktuální v oboru, zlepšovat své schopnosti a získávat nové poznatky, které mohou pomoci v kariérním růstu nebo při změně povolání. Je to způsob, jak se neustále zlepšovat a přizpůsobovat se měnícím se požadavkům pracovního trhu.

Vaše odpovědi budou anonymní a použity výhradně pro účely této práce. Vyplnění dotazníku Vám zabere přibližně 10 minut.

Děkuji Vám za Vaši ochotu a čas.

Zabezpečeno
1

Zúčastnil/a jste se někdy nějakého profesního vzdělávání (kurz atd.)?

Vyberte jednu odpověď
2

Co Vás motivuje k účasti na dalším profesním vzdělávání? Ohodnoťte na škále 1-5, kdy 1= nejmenší motivaci, 5= nejvyšší motivaci

Vyberte jednu odpověď v každém řádku
3

Jaké další formy podpory by Vám pomohly při rozhodování o účasti na dalším profesním vzdělávání?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
4

Které překážky Vás odrazují od účasti na dalším profesním vzdělávání? (Můžete vybrat více možností)

Vyberte jednu nebo více odpovědí
5

Jaké je Vaše pohlaví?

Vyberte jednu odpověď
6

Jaký je Váš věk?

Vyberte jednu odpověď
7

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Vyberte jednu odpověď