WORK-LIFE BALANCE

Dobrý deň,

rada by som Vás poprosila o vyplnenie krátkeho dotazníka, ktorý mi poslúži pri spracovaní praktickej časti diplomovej práce, ktorej cieľom je získať informácie o Vašom vnímaní rovnováhy medzi pracovným a osobným životom, ako aj o jeho vplyve na fluktuáciu zamestnancov vo Vašej spoločnosti.

Dotazník pozostáva z 13 otázok, je anonymný a jeho výstupy budú použité výhradne pre účely práce.

Vopred ďakujem za spoluprácu.

S pozdravom

Bc. Sarah HlucháStart Survey Now
Privacy Policy | It is easy to create a survey free | © Survio 2024 | Report abuse