Sebevzdělávání pedagogigických zaměstnanců na ZŠ

Dobrý den,

jmenuji se Gabriela Šalandová a jsem studentkou 3. ročníku bakalářského studia na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor Pedagogika volného času.

Ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku, který se zabývá vzdělávacími aktivitami pedagogů na ZŠ.

Dotazník je anonymní a jeho vyhodnocení bude použito pouze v rámci mé bakalářské práce. Dotazník obsahuje 29 otázek, u každé zvolte pouze jednu odpověď, pokud nebude uvedeno jinak.

Vyplnění dotazníku Vám zabere 10 minut.

Prosím, pečlivě si přečtěte následující otázky a odpovězte na ně pravdivě a upřímně.

Děkuji za Váš čas a spolupráci.

Spustit dotazník teď