Úroveň vedomostí ľudí o vplyve parodontitídy na celkové a verejne zdravie

Vážený respondent/ka,

moje meno je Bc. Denisa Maťašová a aktuálne som študentkou Verejného zdravotníctva Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave. Témou mojej diplomovej práce je Úroveň vedomostí ľudí o vplyve parodontitídy na celkové a verejne zdravie, ktorej súčasťou je dotazník. V ňom budeme zisťovať úroveň vedomostí o problematike ochorenia parodontitídy u opýtaných respondentov v rôznej vekovej skupine. Preto sa na Vás obraciam s prosbou o jeho úprimné vyplnenie. Dotazník je anonymný a výhradné slúži len na spracovanie v diplomovej práci. Za Váš čas pri jeho vypĺňaní a ochotu Vám vopred ďakujem.

(Možnosť výberu viacerých odpovedí v otázkach: 9, 10, 11, 12, 19, 20)


Spustiť dotazník