Porovnanie odbornej prípravy a jej vplyv na postoje študentov učiteľských oborov prírodovedeckej a pedagogickej fakulty Masarykovej univerzity na inkluzívne vzdelávanie


Spustit dotazník teď