Dotazník pre žiakov školy po inšpekcii 19.-23.2.2024

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník